Hydrangea Season in Ibaraki

Hydrangea Season in Ibaraki

绣球花景点

繡球花景點介紹

수국

Các điểm ngắm hoa Cẩm Tú Cầu tại Ibaraki

This year’s hydrangea festivals are cancelled due to coronavirus, but we’ll still be sharing all information you need to help you plan for future travel.
June is hydrangea season in Ibaraki, and there are plenty of great places around the prefecture to see these beautiful flowers. Hydrangea flowers originate in Japan and retain an air of refined, uniquely Japanese elegance, especially during the rainy season.

Mito Hydrangea Festival (Mito City)

Howaen Garden is the temple garden for Daihizanhowain Keiganji Temple. The garden features more than 6000 hydrangea plants of 100 different varieties.
It’s just a short walk from Howaen Garden to Mito Hachimangu Shrine, another great place to see the hydrangea blossoms. This shrine features 5000 plants from 60 different varieties.

 

Location: Howaen Garden: 13-19 Matsumotocho, Mito City

地点 保和苑:水户市松本町13-19

地址 水戶市松本町13-19

장소 호와엔:미토시 마쓰모토초 13-19

Địa điểm Howaen: Mito shi, Matsumotochou 13-19

Admission: Free

门票 免费

門票 免費

입장료 무료

Giá vé vào cổng Miễn phí

Inquiries: Mito City Tourism Division: 029-224-1111 (switchboard)

咨询 水户市观光课 TEL: 029-224-1111 (总机)

洽詢專線 水戶觀光課 TEL∶ 029-224-1111 (代表)

문의 미토시 관광과 전화: 029-224-1111

Liên lạc Phòng du lịch thành phố Mito TEL: 029-224-1111 ( Máy chủ )

How to get there

交通

交通辦法

오시는 길

Hướng dẫn cách đi

By car: On the Joban Expressway, take the exit at Mito IC and take Route 50 into Mito City. At Daikumachi Crossroad, turn left and head towards Ibaraki University. The temple is 5 minutes’ drive from the crossroad.

车 常磐高速公路在水户IC下,经50号国道开往水户市街。距离大工町交叉路口5分钟(在交差路口左转、朝茨城大学方向行驶)
開車 走常磐高速公路,下水戶交流道往水戶市街方面前進。遇到大工町十字路口,再5分鐘即可到達。(十字路口左轉,往茨城大學方向)
자동차 이용 시 조반 고속도로, 미토IC에서 국도 50호를 따라 미토시내로 다이쿠마치 교차점에서 5분.(교차점을 좌회전, 이바라키 대학 방면으로)
Di chuyển bằng ô tô Từ đường cao tốc Joban Expressway, ở nút giao Mito IC băng qua quốc lộ 50 đến thành phố Mito. Từ ngã tư Daikumachi khoảng 5 phút. (Rẽ trái tại ngã tư, đi về phía trường Đại học Ibaraki)

By bus: From JR Mito Station North Exit Bus Stop No. 7, take a bus bound for Ibaraki University/Wataricho via Sakaemachi. Ride for around 15 minutes and get off at Howaen. The garden is a 4 minute walk. Adults ¥240.

巴士 在水户站北口7号巴士乘降站搭乘「经荣町朝茨城大学・渡里方向」的公交车。到「保和苑入口」下车。(乘车时间约15分钟。大人240日元)徒步4分钟。
公車 在水戶車站北口7號搭乘「經由榮町往茨城大學・渡里方面」的公車,然後在「保和苑入口」下車。(搭乘時間約15分鐘,大人240日圓)再步行4分鐘。
노선버스 이용 시 미토역 북쪽출구 7번 정류장에서 ‘사카에초 경유 이바라키 대학・와타리 행’을 승차. 호와엔 입구에서 하차.(소요시간 약 15분. 대인 240엔) 도보 4분.
Di chuyển bằng xe buýt Từ trạm dừng xe buýt số 7 cửa phía Bắc của ga Mito, lên xe đi về hướng “Thị trấn Sakae -Trường đại học Ibaraki – Hướng Watari”. Xuống xe tại “Lối vào Howaen”. (Thời gian ngồi xe buýt mất khoảng 15 phút, người lớn 240 yên), sau đó đi bộ 4 phút là tới.

Car Parking

停车场

停車場

주차장

Bãi đậu xe

Free bus parking “A temporary car park for tour buses is available alongside Route 118.
Address: 3-13 Suehiro 2-chome, Mito City (next to Suehiro Care Home & Welfare Centre)”

巴士专用免费停车场 118号国道沿线临时停车场 (水户市末广町2丁目-3-13 「末广老人福祉中心绣球花」的旁边)
巴士專用免費停車場 國道118號旁的臨時停車場 (水戶市末廣町2丁目-3-13 「末廣老人福祉中心 繡球花」的旁邊)
버스 전용 무료 주차장 국도 118호 옆의 임시주차장(미토시 스에히로초) 2초메-3-13「스에히로 노인복지센터 아지사이」옆
Có bãi đậu xe miễn phí dành cho xe buýt Bãi đậu xe tạm thời dọc theo quốc lộ 118, bên cạnh Trung tâm Phúc lợi Người cao tuổi. Địa chỉ: Suehiro 2 – 3 – 3 Suehiro, Mito-shi)

Paid car park “Keiganji Temple Car Park
Address: 13-19 Matsumotocho, Mito City”

收费停车场 二十三夜尊桂岸寺停车场 (水户市松本町13-19)
收費停車場 二十三夜尊桂岸寺停車場 (水戶市松本町13-19)
유료 주차장 23야존 게이간지 주차장(二十三夜尊桂岸寺):미토시 마쓰모토초 13-19
Bãi đậu xe có phí Bãi đậu xe tại chùa Nijusanyason Keigan-ji (13-19 Matsumoto, Mito-shi)

Amabiki Kannon Hydrangea Festival (Sakuragawa City)

Officially known as Amabiki Kannon Rakuhoji Temple, this historic temple was founded in 1430 and attracts pilgrims who come to pray for safe childbirth and child-rearing. The temple’s hydrangea plants were planted around 40 years ago with the hope of brightening up the temple grounds for pilgrims visiting during the rainy season. There are now 3000 hydrangea plants from around 10 different varieties in the temple grounds.

 

Location: 1 Motogi, Sakuragawa City

地点 茨城县樱川市本木1

地址 茨城縣櫻川市本木1

장소 이바라키현 사쿠라가와시 모토기 1

Địa điểm 1 Motogi ,Sakuragawa-shi, Ibaraki

Admission: Free

门票 免费

門票 免費

입장료 무료

Giá vé vào cổng Miễn phí

Inquiries: Amabiki Temple 0296-58-5009

咨询 雨引观音 TEL:0296-58-5009

洽詢專線 TEL∶0296-58-5009

문의 아마비키 관음

Liên lạc Phật Bà Quan Âm Amabiki TEL:0296-58-5009

How to get there

交通

交通辦法

오시는 길

Hướng dẫn cách đi

By car: 15 minutes from Sakuragawa-Chikusei IC on the the Kita-Kanto Expressway or 45 minutes from Tsuchiura-Kita IC on the Joban Expressway via Route 125.

车 北关东高速公路在「樱川筑西IC」下高速后15分钟。此外、常磐高速「土浦北IC」下高速经由R125大约45分钟.
開車 走北關東道,下「櫻川筑西交流道」再走15分鐘。或走常磐高速公路,下「土浦北交流道」後,走R125號道路,約45分鐘。
자동차 이용 시 기타간토도로「사쿠라가와 치쿠세이IC」에서 15분. 또는 조반 고속도로「쓰치우라IC」에서 R125 경유로 45분.
Di chuyển bằng ô tô “Từ “”Sakuragawa Chikuse IC”” trên Kita-Kanto Expressway đi khoảng 15 phút hoặc từ “”Tsuchiura-Kita IC”” đi qua đường R125 khoảng 45 phút.

By public transport: 10 minutes by taxi from Iwase Station on the JR Mito Line.

电车 JR水户线「岩濑站」搭乘出租车10分钟
電車 在JR水戶線「岩瀬車站」下車後,坐計程車約10分鐘
전철 이용 시 JR미토선「이와세역」에서 택시 이용 시 10분
Di chuyển bằng xe điện Từ ga Iwase trên tuyến JR Mito đi taxi khoảng 10 phút.

Nihonmatsuji Temple (Itako City)


Itako City’s Nihonmatsuji Temple was founded more than 1200 years ago. The temple’s 40,0000m2 grounds feature around 10,000 hydrangea plants from more than 100 different varieties. It takes around 30 – 40 minutes to explore the whole garden.

 

Location: 1230 Horinouchi, Itako City

地点 潮来市堀之内1230 

地址 潮来市堀之内1230 

장소 이타코시 호리노우치 1230

Địa điểm 1230 Horinouchi, Itako-shi

Admission: ¥300 (used to maintain the temple buildings and grounds)
Junior high school students and younger enter for free. 

门票 入山参拜券  300日元  初中学生以下免费

門票 登山參拜券(境內設施整備金) 300日圓 國中生以下免費

입장료 입산참배권(시설정비금) 300엔, 중학생 이하는 무료

Phí vào cửa “Vé vào bái Phật: (tiền phí dịch vụ bảo trì cho chùa) 300 yên – Học sinh cấp 2 trở xuống được miễn phí

Inquiries: Nihonmatsuji Temple 0299-64-2263

咨询 二本松寺 TEL: 0299-64-2263

洽詢專線 TEL∶0299-64-2263

문의 니혼마쓰지 전화:0299-64-2263

Liên lạc Chùa Nihonmatsuji TEL: 0299-64-2263

How to get there

交通

交通辦法

오시는 길

Hướng dẫn cách đi

By car: 15 minutes’ drive from Itako IC on the Higashi-Kanto Expressway

车 东关东高速公路潮来IC 约15分钟
開車 走東關東高速公路,下潮來交流道後再開15分鐘
자동차 이용 시 자동차 이용 시
Di chuyển bằng ô tô Từ Itako IC, trên Higashi-Kanto Express đi khoảng 15 phút

By public transport:15 minutes by taxi from JR Itako Station

电车 JR潮来站搭乘出租车,约15分钟
電車 在JR「潮來車站」下車後,坐計程車約15分鐘
전철 이용 시 JR이타코역에서 택시 이용 시 약 15분.
Di chuyển bằng xe điện Từ ga Itako JR đi taxi khoảng 15 phút

By highway bus: Catch a highway bus from Tokyo Station Yaesu South Exit Bus Terminal and get off at Suigo-Itako. 15 minutes by taxi.

从东京站八重洲南口搭乘高速巴士 水乡潮来下车。乘坐出租车约15分钟
東京車站八重洲南口搭乘高速巴士 在水鄉潮來下車後,轉搭計程車約15分鐘
도쿄역 야에스 남쪽출구에서 고속버스로 스이코 이타코에서 하차. 택시 이용 시 약 15분.
Có thể đi xe buýt tốc hành từ ga Tokyo cửa ra phía nam Yaesu, xuống tại điểm Suigo-Itako và đi taxi khoảng 15 phút.